Download TTAS Tracking MOD APK v1.1.6 [] for Android

Name TTAS Tracking
Category Maps & Navigation
Size 12.2MB
Popularity 1635
Publisher TTAS Co.,Ltd
Score 6.0
Publish Date 17/05/2022
Download Download Mod Apk
Google play TTAS Tracking Google Play

Mod Info:

TTAS Tracking

TTAS Tracking Game Introduction :

* Quý khách có thể:
– Giám sát trực tuyến phương tiện vận tải, biết được vị trí, vận tốc, trạng thái tắt/mở máy, đóng/mở cửa
– Tìm kiếm nhanh xe bất kỳ.
– Xem lại lộ trình của xe với đầy đủ thông tin trạng thái hoạt động
– Xem các báo cáo cần thiết để quản lý phương tiện như: báo cáo tổng hợp, báo cáo dừng đỗ, báo cáo tiêu thụ nhiên liệu.

* TTAS sẽ luôn lắng nghe ý kiến khách hàng để cải tiến ứng dụng ngày càng tốt hơn.

TTAS Tracking Game screenshot :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *